Základní potřeby: Každým rokem umírá hlady přibližně 15 milionů dětí. Nadace Světového fondu dětí stojí v přední linii boje proti hladu. V oblasti tak zvaného Afrického rohu pronásleduje hlad miliony lidí. Více než třetina všech dětí v tomto regionu nyní čelí krizové úrovni podvýživy. Bojujeme s hladem po celém světě a to jak prostřednictvím nouzové potravinové pomoci, tak i pokračujícími potravinovými programy ve slumech a školách, které slouží chudým dětem. Kromě potravinové pomoci naplňuje NSFD základní potřeby také tím, že poskytuje trpícím dětem oblečení, přístřeší, školní materiál a lékařskou pomoc.

Pomoc při katastrofách, pomoc uprchlíkům a humanitární pomoc: Pomáháme v dobách války, přírodních katastrof a hladu. Na jakémkoli místě světa, kde dojde ke katastrofě, odpovídáme poskytováním jídla, vody, přístřeší a lékařské pomoci. Nadace Světového fondu dětí poskytuje rychlé dodávky do rodin a k dětem na celém světě, které jsou oběťmi tsunami, hurikánů, povodní, zemětřesení, válek a občanských konfliktů.

Služby pro děti: Věříme, že každé dítě by mělo mít své místo, které nazývá domovem. Nadace Světového fondu dětí buduje a spravuje dětské domovy a sirotčince po celém světě. Také věříme, že každé dítě má právo na vzdělání a gramotnost. Mnohé z těchto projektů a programů, které podporujeme, poskytují přístup ke vzdělání. Tyto programy hradí poplatky, které jsou nákladově neúnosné pro chudé děti, které žijí v chudinských čtvrtích (slumech) či v jiných chudých podmínkách.

Rozvoj komunit: Problémy jako nedostatek čisté vody či základních sanitačních opatření přispívají k úmrtím dětí. Více než 4.000 dětí umírá každý den na těžké průjmy, které jsou způsobeny špatnou sanitací a hygienou. Dívky v rozvojových zemích často tráví většinu času shromažďováním vody pro jejich rodiny. Každý den musí na své pouti pro vodu urazit v průměru 3,5 mil pěšky. Nadace Světového fondu dětí poskytuje dotace na vývrty studní a jiných zdrojů vody v komunitách. Podílíme se také na hygienické osvětě a poskytujeme finanční podporu pro lékařské kliniky a školy.

×

Hlášení

Některé programy představené na těchto webových stránkách jsou podporovány granty, nemusejí být stálé a již nemusejí být součástí aktuálního finančního rozpočtu NSFD. Pokud byste se rádi dozvěděli další informace o podpoře konkrétního programu, kontaktujte kancelář Nadace Světového fondu dětí.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.